जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   नेपालगञ्ज, बाँके   ०८१५२६१११,०८१५२४३९५     बसन्त पन्त     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   महेन्द्रनगर, कन्चनपुर   ९८५८७९०२०८   gdrychand@gmail.com   दमकला कार्की     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेल (DPO)

सरकारी   नुवाकोट   ०१०-५६०१९९,९८४५०३७९०९     सुकुमाया तामांग     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   धुलिखेल   ०११-४९०१००,९८४९५७७०३२     सिता श्रेष्ठ     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   भैरवहा, रुपन्देही   ०९१०५२११५३,५२११५०,९८५८४२५५५५     सैलेश्वोरी बोहरा     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   गोर्खा   ०६४-४२०२३७   dpogorkhawomancell@gmail.com   मोहन कुमार खड्का     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   चौतारा,सिन्धुपाल्चोक   ०११६२०१०४,९८५१२५५५५५   dposindhupalchok@gmail.com   विश्वव अधिकारी     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   भरतपुर, चितवन   ०५६-५२०१५५     जितेन्द्रसिंह धामी     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   चन्द्रगिरि   ०२३-४४३६१००     कोपिला बुजेल     विस्तृत विवरण