जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र  (सरकारी) पछाडी फर्कनुहोस्


ठेगाना:

धुलिखेल

सम्पर्क व्यक्ति:

सिता श्रेष्ठ

फोन नं./मोबाइल नं.:

०११-४९०१००,९८४९५७७०३२

वेबसाइट:


उपलब्ध सेवाहरु नि:शुल्क/अनुदान सेवा लिन योग्य व्यक्ति सेवाप्राप्त गर्नका निमित्त चाहिने आवश्यक कागजात
१. कानूनी सहायता नि:शुल्क
  • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
  • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
  • नाता प्रमाणित प्रतिलिपी
  • निबेदन
  • सिफारिस
२. प्रेषण नि:शुल्क
  • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
  • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
  • नाता प्रमाणित प्रतिलिपी
  • निबेदन
  • सिफारिस

कैफियत :