जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेल  (सरकारी) पछाडी फर्कनुहोस्


ठेगाना:

नुवाकोट

सम्पर्क व्यक्ति:

सुकुमाया तामांग

फोन नं./मोबाइल नं.:

०१०-५६०१९९,९८४५०३७९०९

वेबसाइट:


उपलब्ध सेवाहरु नि:शुल्क/अनुदान सेवा लिन योग्य व्यक्ति सेवाप्राप्त गर्नका निमित्त चाहिने आवश्यक कागजात
१. कानूनी सहायता नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • नाता सम्बन्ध प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
 • पिडितको निवेदन
 • सिफारिस
२. प्रेषण नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • गाविस / प्रहरी सिफारिस
 • पासपोर्ट को प्रतिलिपि
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • सिफारिस फारम

कैफियत :