महिला तथा बालबालिका उद्धार केन्द्र  (गैर-सरकारी) पछाडी फर्कनुहोस्


ठेगाना:

नुवाकोट

सम्पर्क व्यक्ति:

बिन्दा ढुंगाना

फोन नं./मोबाइल नं.:

९७५१०४१०३३

वेबसाइट:


उपलब्ध सेवाहरु नि:शुल्क/अनुदान सेवा लिन योग्य व्यक्ति सेवाप्राप्त गर्नका निमित्त चाहिने आवश्यक कागजात
१. आपतकालीन उद्धार नि:शुल्क
  • महिला तथा बालबालिका
  • चाहिदैन

कैफियत :